FED tung QE không giới hạn

0
411

Trade with Top Brokers

FED tung QE không giới hạn.

Cái gọi là QE không giới hạn có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu mua gần như tất cả các sản phẩm tín dụng trên thị trường ngoại trừ cổ phiếu. Tuy nhiên, từ tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang ngày hôm qua, có nhiều biện pháp cụ thể.
Đêm qua, Fed đã giới thiệu sáu biện pháp chính, chủ yếu được tóm tắt thành ba công cụ mới, hai bản mở rộng của các biện pháp trước đó và một kế hoạch mới.
Ba công cụ mới: hỗ trợ tín dụng doanh nghiệp và hộ gia đình, sẽ cung cấp tới 300 tỷ đô la tài chính mới. Trong số đó, Bộ Tài chính sẽ sử dụng Quỹ điều chỉnh ổn định ngoại hối (ESF) để cung cấp cho các tổ chức này 30 tỷ USD vốn chủ sở hữu.
Công cụ mới 1: Sắp xếp tín dụng thị trường sơ cấp (PMCCF), thành lập SPV để cấp các khoản vay cho các công ty cấp đầu tư (cung cấp tài chính chuyển tiếp 4 năm và người vay có thể chọn hoãn trả lãi và gốc trong sáu tháng đầu).
Công cụ mới 2: Thỏa thuận tín dụng thị trường thứ cấp (SMCCF), công ty thành lập SPV để mua trực tiếp trái phiếu doanh nghiệp và quỹ ETF cấp đầu tư của Mỹ trên thị trường thứ cấp.
Công cụ mới 3: Cơ sở cho vay chứng khoán bảo đảm tài sản có kỳ hạn (TALF), thành lập SPV để hỗ trợ cho các công ty phát hành AAA ABS, tài sản cơ bản của ABS bao gồm cho vay sinh viên, vay mua xe hơi, cho vay thẻ tín dụng, cho vay quản lý doanh nghiệp nhỏ và một số khác Tài sản.
Hai biện pháp trả trước: Thúc đẩy hỗ trợ cho tín dụng thế chấp nợ thành phố. Mở rộng công cụ thanh khoản quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ (MMLF) để bao gồm ghi chú nhu cầu lãi suất thay đổi (VRDN) và chứng chỉ tiền gửi ngân hàng vào chứng khoán đủ điều kiện, mở rộng cơ chế tài trợ giấy thương mại (CPFF) để đưa giấy thương mại chất lượng cao, miễn thuế vào chứng khoán đủ điều kiện và quảng bá Hỗ trợ tín dụng thế chấp nợ thành phố.
Một kế hoạch mới: cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình cho vay kinh doanh trên phố chính dự kiến ​​sẽ sớm được thành lập để cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đủ điều kiện.
Nguồn : Sưu tầm

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here