EURUSD 30/8 – EURUSD cảnh báo đảo chiều giảm

0
1885

Trade with Top Brokers

EURUSD 30/8 – EURUSD cảnh báo đảo chiều giảm.

EURUSD 30/8- EURUSD tiếp tục đà tăng trong ngày hôm qua, hiện tại gần 1.17. Có vẻ như nhịp điều chỉnh tăng sẽ sớm hoàn thành giai đoạn đầu tiên và sau đó là một đợt điều chỉnh giảm về phía ngưỡng 1.15. Khả năng này là bao nhiêu? 

Trong phân tích sóng Elliott EURUSD lần trước  , chúng tôi đã xem xét đà tăng từ mức 1.13. Cuộc tăng giá được cho là sóng A của sự điều chỉnh tăng của sóng impulse giảm trong năm. Trong bản cập nhật lần trước, biểu đồ dưới đây đã được sử dụng.

EURUSD 28/8 – Phân tích sóng elliott wave EURUSD.

EURUSD 30/8-tăng

Sóng A đang nổi lên thành sóng impulse. Giá đang trong quá trình hoàn thành sóng thứ 5 của sóng A. (v) của A sẽ được mong đợi là sóng impulse hoặc ending diagonal. Khi điều này hoàn thành, giá sẽ được dự kiến ​​sẽ bứt xuống dưới kênh tăng và quay trở lại mức 1,15-1,16 trước khi cuộc hành trình tăng hoàn thành.

GIAO DỊCH FOREX VỚI BROKER HF markets

tao tk

Sóng impulsive A được mong đợi là sóng động lực (sóng impulsive hoặc ending diagonal), đang phát triển thành sóng impulsive. Làn sóng thứ 5 của cuộc tăng giá vẫn chưa được kết luận. Chúng ta có cái gì rõ ràng để sử dụng?

EURUSD 30 8 blogngoaihoi

Biểu đồ trên cho thấy chân cuối cùng có thể hoàn thành với một ending diagonal. Ending diagonal thường được nhìn thấy ở sóng thứ 5 của sóng impulsive hoặc chân cuối cùng của sự điều chỉnh. Đó là mô hình kết thúc hoặc đảo chiều. Giá thường sau khi kết thúc mô hình này với một động thái nhanh theo hướng ngược lại của xu hướng trước mắt (giảm trong trường hợp này). Việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng 1.166 hoặc kênh tăng (màu xanh dương) sẽ là tín hiệu giảm tốt, dẫn đến một sóng B điều chỉnh giảm được kỳ vọng sẽ mở rộng dưới mức 1.15. Nếu sự phá vỡ cần thiết không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự suy giảm nhẹ trước khi tăng trở lại lên 1.175 hoặc cao hơn.

Quan điểm của bạn là gì? Vui lòng chia sẻ trong hộp bình luận bên dưới.

GIAO DỊCH VỚI BROKER FXPRO.