Euro 10/12-EURUSD dự chạy trong sóng tam giác

0
495

Trade with Top Brokers

Euro 10/12-EURUSD dự chạy trong sóng tam giác.

Euro 10/12- EURUSD đã nhảy vọt lên trên 1,14 sau khi NFP hoa kỳ ​​tháng 11 công bố yếu hơn. Các mức giá quan trọng cho tuần này là gì? Sau đây cung cấp cái nhìn sâu sắc dựa trên lý thuyết sóng Elliott.

USD yếu trên bảng sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp hoa kỳ ​​được công bố vào thứ Sáu. EURUSD nhanh chóng leo lên trên 1,14 và vẫn ở đó trong suốt phiên châu Á ngày hôm nay. Tuy nhiên, tuần này đã bắt đầu giảm giá sau khi giá mất 40 Pips để giao dịch rất gần với 1,14. Có vẻ như rất có thể giá sẽ kiểm tra lại 1,14 và có thể phá vỡ dưới mức đó.

exness banner optimized

Kể từ khi giá tăng từ 1.1215 trong tháng 11 để đạt 1.1470, nó đã không thể đạt mức cao mới. Từ quan điểm sóng Elliott dài hạn , giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục lên 1,2 sau khi sóng impluse giảm giá kéo dài trong năm kết thúc ở mức 1.1215 với mô hình ending diagonal. Tuy nhiên, cuộc tăng giá đang trở nên đi ngang và có thể hoàn thành một mô hình tam giác. Các mô hình tam giác có vẻ như trưởng thành vì giá sẽ phải hoàn thành hai hoặc ba chân nữa. Cho dù chúng ta sẽ có một tam giác tăng hoặc giảm vẫn được nhìn thấy. Trong ngắn hạn, việc giảm trở lại 1,13 là trong các thẻ trừ khi có sự phá vỡ rõ ràng trên mức kháng cự 1.1470.

Phân tích sóng Elliott EURUSD và các mức giá quan trọng

Euro 10/12-tam giác

Tại thời điểm kết thúc, mô hình sóng sau khi tăng từ 1.1215 đến 1.147 vẫn chưa rõ ràng. Đã có các chân 3 sóng xuống và lên, điều đó có nghĩa là khả năng nhúng hình tam giác hoặc Flat rất cao. Nếu một sóng b Flat (khoanh tròn màu đỏ) sẽ phát ra, chúng ta sẽ thấy một sóng 5 sóng từ 1.144 để chạm dưới 1.13-1.127. Nếu một hình tam giác sẽ xuất hiện, giá sẽ ở dưới 1.147 và di chuyển như thể hiện trong biểu đồ trên. Một vùng giảm xuống 1.13-1.127 vẫn còn rất nhiều khả năng ở mức giá dưới 1.147. Việc phá vỡ trên 1.147 sẽ làm mất hiệu lực kỳ vọng giảm giá ngắn hạn. Sóng c (khoanh tròn màu đỏ) sẽ dẫn đến mục tiêu tăng giá ở mức 1.155-1.16. Trừ khi giảm xuống dưới 1,1215, dự báo sóng mức độ lớn hơn vẫn tăng điểm.