Elliott wave- Các sóng điều chỉnh

0
1582

Trade with Top Brokers

Elliott wave- Các sóng điều chỉnh ( phần nâng cao).

 1. Các dao động ngược xu hướng chính được gọi là sóng điều chỉnh. Đôi khi chúng được nhắc đến như là giai đoạn tích lũy, điều chỉnh và được đánh dấu tên sóng theo ký tự chữ cái.2. Việc nhận diện và gán các giai đoạn điều chỉnh theo mô hình riêng biệt rất khó khăn. Đó là do các mô hình sóng điều chỉnh có nhiều biến thể hơn các sóng chủ. Đôi khi một mô hình điều chỉnh trở nên rõ ràng chỉ trong trường hợp nghiên cứu lại quá khứ; tức là khi chúng đã hoàn thành trong thực tiễn.3. Bản chất phức tạp của các sóng điều chỉnh có thể tăng hoặc giảm mà không có cảnh báo, vì thế độ dài của các sóng điều chỉnh khó dự đoán được hơn so với các sóng chủ.

  4. Có vài dạng cơ bản cũng như phái sinh từ những dạng sóng điều chỉnh cơ bản, bao gồm:

  (i) Các dạng sóng điều chỉnh cơ bản: Zigzag, Flat, sóng điều chỉnh bất quy tắc (Irregular) và các mô hình sóng tam giác (Triangle)

  (ii) Các dạng sóng điều chỉnh phức tạp: Double Zigzag, Triple Zigzag, Double Three, Triple Three

CÁC DẠNG SÓNG ĐIỀU CHỈNH CƠ BẢN

1. Mô hình sóng Zigzag (ZZ)

c1

2. Mô hình sóng Flat (FL)

c2

3. Mô hình sóng điều chỉnh bất quy tắc (Irregular)

c3

4. Mô hình sóng tam giác c4

CÁC DẠNG SÓNG ĐIỀU CHỈNH PHỨC TẠP

1. Mô hình sóng Double Zigzag (DZ)

c5

2. Mô hình sóng Triple Zigzag (TZ) c6

 1. Mô hình Double Three (DT)* Zigzag Complex(1) sóng Zigzag + sóng X + sóng Flat

  c7

  (2) Sóng Zigzag + sóng X + Sóng Irregular Flat

  c8

  (3) Sóng Zigzag + sóng X + Sóng Contracting Triangle/Expanding Triangle (Triangles) c9

 

* Flat Complex

(1) Flat + Zigzag c10 (2) Flat + Irregular Flat c11

(3) Flat + Contracting Triangle/Expanding Triangle (Triangles)

c12

* Irregular Complex

(1) Irregular + Flat

c13 (2) Irregular + Zigzag

c14 (3) Irregular + Contracting Triangle / Expanding Triangle (Triangles)

c15

 1. Mô hình sóng Triple Three (T3)* Zigzag Complex(1) Zigzag + Flat + Triangle c16 (2) Zigzag + Irregular + Flat

  c17

  (3) Zigzag + Irregular + Triangle

c18

 

* Flat Complex

(1) Flat + Zigzag + Triangle

c19

(2) Flat + Zigzag + Irregular

c20

(3) Flat + Irregular + Zigzag c21

* Irregular Complex

(1) Irregular + Flat + Triangle

c22

(2) Irregular + Flat + Zigzag

c23

(3) Irregular + Zigzag + Triangle c24