Ebook Day Trading the Currency market của Kathy Lien

0
713

Trade with Top Brokers

Ebook Day Trading the Currency market của Kathy Lien.

Kathy là một tác giả nổi tiếng quốc tế với cuốn sách bán chạy nhất mang tên Day Trading and Swing Trading the Currency Market cũng như cuốn The Little Book of Currency Trading và cuốn Millionaire Traders: How Everyday People Beat Wall Street at its Own Game – tất cả đều được xuất bản qua Wiley. 

Kinh nghiệm dày dặn của Kathy trong lĩnh vực phát triển các chiến lược giao dịch bằng cách dùng phân tích thị trường chéo và lợi thế của cô trong việc dự đoán những sự kiện kinh tế bất ngờ đã trở thành một yếu tố quan trọng trong kỹ thuật quản lý tiền tệ và giao dịch của BK Asset Management.

Hôm nay blogngoaihoi.net giới thiệu đến các bạn cuốn Ebook “Day Trading the Currency market” (Giao dịch thị trường tiền tệ trong ngày) của Kathy Lien.

Đây là cuốn sách đang được phổ biến rộng rãi trong số các nhà đầu tư ngoại hối mời tham gia giao dịch và đang trên đà phát triển. Cuốn sách cung cấp phương pháp tiếp cận hai chiều, đưa ra lý thuyết và vận dụng, với sự thấu hiểu đồng đều về các chiến lược giao dịch Forex cả về cơ bản và kỹ thuật được thiết kế để tạo ra lợi nhuận thường xuyên cho nhà đầu tư.

Cuốn sách cung cấp nhiều thông tin cụ thể về mọi mặt của thị trường tiền tệ và giao dịch Forex, hướng độc giả từng bước một, thông qua các nguyên tắc cơ bản về Forex.

Hotforex là một sàn ngoại hối uy tín.  Được thành lập từ năm 2010, đến nay, HotForex đã phát triển thành một trong những công ty môi giới ngoại hối trực tuyến hàng đầu trên thế giới.

Tóm tắt một chút về nội dung sách cho anh em: sách gồm 10 chương tất cả, chương nào cũng có điểm hay riêng và đều có các thông tin hữu ích khác :pChapter 1: Foreign Exchange – The Fastest Growing Market of Our Time.

Chapter 2: Historical Events in FX Market.

Chapter 3: What Moves the Currency Market in the Long Term ?

Chapter 4: What Moves the Currency Market in the Short Term ?

Chapter 5: What are the best time to trade for individual currency pair ?

Chapter 6: What are the currency correlation and how do traders use them ?

Chapter 7: Trade parameters for different market conditions.

Chapter 8: Technical Trading Strategies.

Chapter 9: Fundamental Trading Strategies.

Chapter 10: Profiles and Unique Characteristics of Major Currency Pair.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here