Đơn đặt hàng dài hạn- Durable Goods Orders

0
1273

Trade with Top Brokers

 

Đơn đặt hàng dài hạn- Durable Goods Orders

+ Đơn đặt hàng dài hạn ( Durable goods orders) : tên đầy đủ là ” báo cáo chuyên nghiệp về những đơn đặt hàng và gửi hàng dài hạn“.

+ Đơn đặt hàng lâu bền của mỹ do uỷ ban điều tra dân số mỹ công bố.

+ Đây là một chỉ số của chính phủ để đo lường lượng đồng USD trong các đơn đặt hàng, gửi hàng và những đơn hàng trống của những mặt hàng được đặt dài hạn. Đó là những mặt hàng mới hoặc thường được sử dụng trong cuộc sống đời thường từ 3 năm trở lên. Những phân tích thường loại trừ những đơn đặt hàng vận chuyển vì tính không ổn định của chúng.

Đơn đặt hàng dài hạn

+ Ý nghĩa :

– Đơn đặt hàng dài hạn : cho biết nhu cầu của thị trường mỹ để sản xuất những sản phẩm dài hạn, từ nguồn trong nước cũng như nước ngoài.

– Khi chỉ số đơn đặt hàng dài hạn tăng ==> Nhu cầu tăng ==> tăng sản xuất và tăng công việc.

– Khi chỉ số đơn đặt hàng dài hạn giảm ==> Nhu cầu giảm ==> Giảm sản xuất và giảm công việc.

– Đơn đặt hàng dài hạn là một trong những chỉ số đầu tiên về nhu cầu tiêu dùng và kinh doanh trang thiết bị, lượng tiêu dùng tăng góp phần làm giảm nguy cơ lạm phát.

+ Tác động của chỉ số đơn đặt hàng dài hạn : Sự tăng lên của các đơn đặt hàng lâu bền thường gắn liền với sự tăng lên của các hoạt động kinh tế, do đó làm cho lãi suất ngắn hạn cao hơn ==> ủng hộ cho đồng tiền trong ngắn hạn.

+ Mức độ ảnh hưởng : Cao, thường xuyên làm thay đổi thị trường ==> Dấu hiệu then chốt của khu vực xí nghiệp.

+ Để xem số liệu công bố của chỉ số này : tại đây

Truy cập lại trang chủ : Blog ngoại hối