Construction Spending

0
581

Trade with Top Brokers

Construction Spending m/m – Chi tiêu công trình xây dựng

 Đơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTM

http://www.census.gov/c30

Số liệu thực tế > dự báo ===> tốt cho tiền tệ.

Phát hành hàng tháng, khoảng 30 ngày sau khi hết tháng.

Mục đích

Cung cấp số ước tính về tổng giá trị công trình xây dựng đã thực hiện ở Mỹ (gồm 50 bang và Quận Columbia).

Đối tượng báo cáo

Công trình xây dựng được thực hiện mỗi tháng trên các cấu trúc mới hoặc cải tiến cấu trúc hiện tại cho khu vực tư nhân và công cộng (trong 50 tiểu bang và District of Columbia).

Nội dung

Dữ liệu ước tính bao gồm chi phí lao động và vật tư, bản vẽ thiết kế và kỹ thuật, trên hết, lãi và thuế được chi trả trong suốt công trình, và lợi nhuận nhà thầu.

Tần suất

Thu thập dữ liệu và các hoạt động ước tính bắt đầu từ ngày đầu tiên sau tháng tham chiếu và tiếp tục khoảng 3 tuần. Dữ liệu và số dự tính báo cáo về các hoạt động diễn ra trong suốt tháng trước. Khảo sát được tiến hành từ 1960.

Cách thức

Dữ liệu thu thập về chi tiêu gồm 4 loại công trình: Công trình phi dân dụng chủ đầu tư là tư nhân, công trình các bang và chính quyền địa phương, chung cư đa hộ chủ đầu tư tư nhân, và dự án xây dựng liên bang.

Bốn bài khảo sát gồm 6.500 phi dân dụng tư nhân chủ đầu tư; 10.500 bang và địa phương; 1.500 chung cư đa hộ; và 700 dự án liên bang mỗi tháng.

Phát hành

Công báo Giá trị xây dựng được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng, 2 tháng sau tháng tham chiếu. Dữ liệu  thể hiện các loại hình xây dựng mà tỷ giá hàng năm được điều chỉnh theo mùa và số liệu giá trị tiền không điều chỉnh. Dữ liệu thống kê cung cấp hàng tháng bởi các bộ phận, khu vực, các bang theo danh mục đã chọn.

Công dụng

Cục phân tích kinh tế dùng dữ liệu này trực tiếp để tính thống kê GDP. Các đơn vị chính quyền địa phương và doanh nghiệp liên quan xây dựng dùng dữ liệu để dự đoán, nghiên cứu thị trường, và thực hiện các quyết định tài chính.

Chức năng đặc biệt

Cung cấp một chỉ báo kinh tế quan trọng xác định và một nguồn dữ liệu lớn cho dự tính hàng tháng về đầu tư vốn cố định.

United States Construction Spending
United States Construction Spending

Chi tiêu xây dựng ở Mỹ giảm 1,10% trong tháng năm 2015 so với tháng trước. Chi tiêu xây dựng tại Hoa Kỳ trung bình 0.43% từ năm 1964 đến năm 2015, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 5,87% trong tháng Tư năm 1978 và mức thấp kỷ lục -4,77% vào tháng Hai năm 1975.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here