Chuẩn bị gì cho cuộc bầu cử nghị viện Châu Âu sắp tới

0
622

Trade with Top Brokers

Chuẩn bị gì cho cuộc bầu cử nghị viện Châu Âu sắp tới.

Nghị viện châu Âu đươc công dân EU bầu trực tiếp. Nhiệm vụ của Nghị viện là phối hợp với Hội đồng Bộ trưởng (hay Hội đồng Liên minh châu Âu) thông qua các đạo luật, thông qua ngân sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách của Liên minh châu Âu. Ủy ban châu Âu chịu trách nhiệm trước Nghị viện đối với mọi hoạt động phải có sự chấp thuận của Nghị viện, báo cáo kết quả công tác trước Nghị viện châu Âu.

Chủ tịch Nghị viện được bầu bởi các nghị sĩ với nhiệm kì 2 năm rưỡi. Nghị viện có quyền thông qua hoặc bãi miễn các chức vụ ủy viên Ủy ban châu Âu.

Chủ tịch đương nhiệm: Antonio Tajani (Ý), thuộc Khối Nhân dân Châu Âu từ ngày 17 tháng 1 năm 2017.

Cần chú ý gì cho cuộc bầu cử nghị viện châu âu sắp tới ?

1. Cuộc bầu cử châu Âu bắt đầu vào thứ năm và sẽ kéo dài suốt cuối tuần.

2. Hai mươi tám quốc gia sẽ tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và kết quả bầu cử sẽ được công bố vào Chủ nhật.

3. Nhưng hiện tại, vấn đề lớn nhất là tỷ lệ ủng hộ của các đảng dân túy. Nếu họ nhận được đại diện có ý nghĩa và nhận được sự hỗ trợ cao, Điều này có thể cản trở sự phát triển của EU trong năm năm tới.

4. Đảng Liên minh, Ý,  Đảng Mặt trận Quốc gia , Pháp,  Đảng Brexit Anh, Đây là tất cả các đảng ủng hộ chủ nghĩa dân túy. Nếu các bên này nhận được mức hỗ trợ cao hơn, thì EUR sẽ giảm mạnh.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here