Chiến lược ICMarkets- Phiên Châu Á

0
187

Nhà môi giới ngoại hối hàng đầu

Chiến lược ICMarkets- Phiên Châu Á

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó. Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối - được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 14-thg 8-20:30 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 1.1114
Khoảng đích: 12 giờ
Khoảng30 Phút
Mô hìnhKháng cự
Chiều dài138 nến
Xác định20-thg 8-17:00
Tiếp cận mức Kháng cự của 1.1114 được xác định tại 20-thg 8-17:00 Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
USD/JPY 19-thg 8-14:15 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 106.4640
SL:(A)106.1940TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL:(B)106.4640TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 6 giờ
Khoảng15 Phút
Mô hìnhMô hình Tam giác
Chiều dài82 nến
Xác định20-thg 8-21:15
Mô hình Tam giác được xác định tại 20-thg 8-21:15. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 106.4640 trong vòng 6 giờ tiếp theo.
GBP/USD 28-thg 7-21:00 -> 21-thg 8-01:00Mức đích: 1.2204
SL:(A)1.2064TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL:(B)1.2173TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng4 giờ
Mô hìnhMô hình Tam giác
Chiều dài61 nến
Xác định20-thg 8-17:00
Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 20-thg 8-17:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.2204. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
AUD/USD 05-thg 8-17:00 -> 21-thg 8-01:00Mức đích: 0.6805
SL:(A)0.6755TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL:(B)0.6789TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 15 giờ
Khoảng4 giờ
Mô hìnhMô hình Tam giác
Chiều dài27 nến
Xác định20-thg 8-05:00
Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 20-thg 8-05:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 15 giờ tiếp theo đối với 0.6805. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
USD/CHF 16-thg 8-12:00 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 0.9770
SL:(B)0.97704 giờ mức biến động thấp
RL:(A)0.97874 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng1 giờ
Chiều dài24 nến
Xác định20-thg 8-22:00
Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9770 trong vòng 4 giờ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống
NZD/USD 19-thg 8-00:00 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 0.6403
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng30 Phút
Mô hìnhHỗ trợ
Chiều dài53 nến
Xác định20-thg 8-22:00
Tiếp cận mức Hỗ trợ của 0.6403 được xác định tại 20-thg 8-22:00 Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống
GBP/JPY 09-thg 8-10:00 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 129.5765
SL:(A)128.2690TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL:(B)129.5765TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng1 giờ
Mô hìnhMô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài128 nến
Xác định20-thg 8-16:00
Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 20-thg 8-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 129.5765 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
EUR/JPY 25-thg 7-09:00 -> 21-thg 8-01:00Mức đích: 117.5160
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng4 giờ
Mô hìnhHỗ trợ
Chiều dài68 nến
Xác định20-thg 8-09:00
Tiếp cận mức Hỗ trợ của 117.5160 được xác định tại 20-thg 8-09:00 Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống
EUR/CHF 14-thg 8-23:00 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 1.0845
SL:(A)1.0845TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
RL:(B)1.0867TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
Khoảng đích: 15 giờ
Khoảng1 giờ
Mô hìnhMô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài54 nến
Xác định20-thg 8-20:00
Mô hình Tam giác Hướng xuống được xác định tại 20-thg 8-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.0845 trong vòng 15 giờ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống
GBP/CHF 19-thg 8-16:00 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 1.1935
SL:(A)1.1894TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL:(B)1.1935TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng15 Phút
Mô hìnhMô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài79 nến
Xác định20-thg 8-22:00
Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 20-thg 8-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1935 trong vòng 7 giờ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
EUR/CAD 30-thg 7-09:00 -> 21-thg 8-01:00Mức đích: 1.4915
SL:(A)1.4740TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL:(B)1.4915TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: ngày
Khoảng4 giờ
Mô hìnhMô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài48 nến
Xác định19-thg 8-17:00
Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 19-thg 8-17:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.4915 trong vòng ngày tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
GBP/CAD16-thg 7-21:00 -> 20-thg 8-21:00
Khoảng đích: 23 giờ
KhoảngHàng ngày
Mô hìnhNến Liên tiếp
Chiều dài5 nến
Xác định20-thg 8-21:00
GBP/CAD đã trải qua 5 nến tăng giá liên tiếp. Biến động giá giảm giá khả thi để theo dõi.
EUR/NZD 16-thg 8-13:30 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 1.7320
SL:(A)1.7239TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL:(B)1.7313TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng30 Phút
Mô hìnhMô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài65 nến
Xác định20-thg 8-18:00
Mô hình Kênh đi Xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 20-thg 8-18:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 7 giờ tiếp theo đối với 1.7320. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
GBP/NZD 15-thg 8-17:00 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 1.9008
Khoảng đích: 8 giờ
Khoảng1 giờ
Mô hìnhKháng cự
Chiều dài39 nến
Xác định20-thg 8-21:00
Phá vỡ mức Kháng cự của 1.8958 tại 20-thg 8-21:00 Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
CAD/JPY 15-thg 8-23:00 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 79.5865
SL:(A)79.5865TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL:(B)79.9520TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 8 giờ
Khoảng1 giờ
Mô hìnhMô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài32 nến
Xác định20-thg 8-20:00
Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 20-thg 8-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 79.5865 trong vòng 8 giờ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống
CHF/JPY 02-thg 8-09:00 -> 21-thg 8-01:00Mức đích: 108.0065
SL:(A)108.3650TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL:(B)109.0110TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: ngày
Khoảng4 giờ
Mô hìnhMô hình Tam giác
Chiều dài36 nến
Xác định20-thg 8-13:00
Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 20-thg 8-13:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho ngày tiếp theo đối với 108.0065. Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60
NZD/JPY 16-thg 8-18:30 -> 20-thg 8-22:00Mức đích: 68.0275
SL:(A)68.0275TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL:(B)68.4310TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng30 Phút
Mô hìnhMô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài58 nến
Xác định20-thg 8-19:00
Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 20-thg 8-19:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 68.0275 trong vòng 7 giờ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

Nguồn : ICmarkets

Leave a Reply

avatar

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Subscribe  
Notify of