Chiến lược ICMarkets- Phiên Châu Á

0
362

Trade with Top Brokers

Chiến lược ICMarkets- Phiên Châu Á

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó. Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối - được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 14-thg 8-20:30 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 1.1114
Khoảng đích: 12 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Kháng cự
Chiều dài 138 nến
Xác định 20-thg 8-17:00
Tiếp cận mức Kháng cự của 1.1114 được xác định tại 20-thg 8-17:00 Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
USD/JPY 19-thg 8-14:15 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 106.4640
SL: (A) 106.1940 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 106.4640 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 6 giờ
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 82 nến
Xác định 20-thg 8-21:15
Mô hình Tam giác được xác định tại 20-thg 8-21:15. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 106.4640 trong vòng 6 giờ tiếp theo.
GBP/USD 28-thg 7-21:00 -> 21-thg 8-01:00 Mức đích: 1.2204
SL: (A) 1.2064 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.2173 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 61 nến
Xác định 20-thg 8-17:00
Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 20-thg 8-17:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.2204. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
AUD/USD 05-thg 8-17:00 -> 21-thg 8-01:00 Mức đích: 0.6805
SL: (A) 0.6755 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 0.6789 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 15 giờ
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 27 nến
Xác định 20-thg 8-05:00
Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 20-thg 8-05:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 15 giờ tiếp theo đối với 0.6805. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
USD/CHF 16-thg 8-12:00 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 0.9770
SL: (B) 0.9770 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9787 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 24 nến
Xác định 20-thg 8-22:00
Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9770 trong vòng 4 giờ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống
NZD/USD 19-thg 8-00:00 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 0.6403
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Hỗ trợ
Chiều dài 53 nến
Xác định 20-thg 8-22:00
Tiếp cận mức Hỗ trợ của 0.6403 được xác định tại 20-thg 8-22:00 Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống
GBP/JPY 09-thg 8-10:00 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 129.5765
SL: (A) 128.2690 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 129.5765 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 128 nến
Xác định 20-thg 8-16:00
Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 20-thg 8-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 129.5765 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
EUR/JPY 25-thg 7-09:00 -> 21-thg 8-01:00 Mức đích: 117.5160
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Hỗ trợ
Chiều dài 68 nến
Xác định 20-thg 8-09:00
Tiếp cận mức Hỗ trợ của 117.5160 được xác định tại 20-thg 8-09:00 Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống
EUR/CHF 14-thg 8-23:00 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 1.0845
SL: (A) 1.0845 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
RL: (B) 1.0867 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
Khoảng đích: 15 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài 54 nến
Xác định 20-thg 8-20:00
Mô hình Tam giác Hướng xuống được xác định tại 20-thg 8-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.0845 trong vòng 15 giờ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống
GBP/CHF 19-thg 8-16:00 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 1.1935
SL: (A) 1.1894 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 1.1935 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 79 nến
Xác định 20-thg 8-22:00
Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 20-thg 8-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1935 trong vòng 7 giờ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
EUR/CAD 30-thg 7-09:00 -> 21-thg 8-01:00 Mức đích: 1.4915
SL: (A) 1.4740 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.4915 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 48 nến
Xác định 19-thg 8-17:00
Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 19-thg 8-17:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.4915 trong vòng ngày tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
GBP/CAD 16-thg 7-21:00 -> 20-thg 8-21:00
Khoảng đích: 23 giờ
Khoảng Hàng ngày
Mô hình Nến Liên tiếp
Chiều dài 5 nến
Xác định 20-thg 8-21:00
GBP/CAD đã trải qua 5 nến tăng giá liên tiếp. Biến động giá giảm giá khả thi để theo dõi.
EUR/NZD 16-thg 8-13:30 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 1.7320
SL: (A) 1.7239 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.7313 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 65 nến
Xác định 20-thg 8-18:00
Mô hình Kênh đi Xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 20-thg 8-18:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 7 giờ tiếp theo đối với 1.7320. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
GBP/NZD 15-thg 8-17:00 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 1.9008
Khoảng đích: 8 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Kháng cự
Chiều dài 39 nến
Xác định 20-thg 8-21:00
Phá vỡ mức Kháng cự của 1.8958 tại 20-thg 8-21:00 Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên
CAD/JPY 15-thg 8-23:00 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 79.5865
SL: (A) 79.5865 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 79.9520 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 8 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 32 nến
Xác định 20-thg 8-20:00
Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 20-thg 8-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 79.5865 trong vòng 8 giờ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống
CHF/JPY 02-thg 8-09:00 -> 21-thg 8-01:00 Mức đích: 108.0065
SL: (A) 108.3650 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 109.0110 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 36 nến
Xác định 20-thg 8-13:00
Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 20-thg 8-13:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho ngày tiếp theo đối với 108.0065. Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60
NZD/JPY 16-thg 8-18:30 -> 20-thg 8-22:00 Mức đích: 68.0275
SL: (A) 68.0275 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 68.4310 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 58 nến
Xác định 20-thg 8-19:00
Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 20-thg 8-19:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 68.0275 trong vòng 7 giờ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

Nguồn : ICmarkets

Leave a Reply

avatar

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Subscribe  
Notify of