Cung Tiền và GDP Tỷ lệ cung tiền trên GDP (Marshallian K) là gì ? Tỷ lệ cung tiền trên GDP, còn gọi là Marshallian K (hệ số K do nhà kinh tế học Marshall đề xướng), là tỷ số giữa cung tiền M2 và GDP, dùng để đo lượng...
United States Treasury security – Trái Phiếu Kho Bạc Mỹ: Trái phiếu kho bạc Mỹ là công cụ nợ chính phủ được phát hành bởi Kho bạc Mỹ để tài trợ cho khoản nợ quốc gia. Trái phiếu kho bạc được đề cập đơn giản là Treasuries. Kể từ 2013...
The Discount Rate - Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất (tái) chiết khấu là lãi suất mà các ngân hàng thương mại và các tổ chức lưu ký chi trả cho các khoản vay mà họ nhận được từ chương trình cho vay của Ngân hàng dự trữ liên...
Chỉ số REUTERS/JEFFERIES CRB INDEX 1. Chỉ số Reuters/Jefferies CRB Index (RJ/CRB) là gì?RJ/CRB là một chỉ số hàng hóa theo dõi sự biến động giá các hợp đồng future của các loại hàng hóa trên các sàn được chỉ định. RJ/CRB được xem là phiên bản thứ 10 của The...
Chỉ số CRB (Commodity Research Bureau) Spot là chỉ số hàng hoá dùng để theo dõi sự biến động giá của các loại hàng hoá được chọn trên thị trường giao ngay (spot market). Chỉ số CRB Spot chọn ra 22 loại hàng hoá làm thành phần của các chỉ...
Đây là phần thực hành thêm về báo cáo COT. Kết thúc phần này tôi cũng xin dừng chủ đề báo cáo COT ở đây. Tôi sẽ bổ xung báo cáo COT vào các mục khác.Các bạn xem lại bài thực hành báo cáo COT trước : ở đâyXin...
Trong phần này chúng ta cùng đi thực hành phân tích báo cáo COT.1. Producer/Merchant/Processor/User :( Các nhà sản xuất/nhà buôn/chế biến/người sử dụng ) - Những nhà đầu tư này chủ yếu tham gia vào hoạt động sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc buôn bán hàng hoá...
Khuyết điểm của báo cáo COT. 1. Độ trễ của báo cáo COT. Báo cáo COT chốt sổ vị thế mua bán từ thứ 4 tuần trước đến thứ 3 hiện tại, rồi phát hành thứ 6. Trễ 3 ngày.Đây là số liệu phản ánh vị thế thị trường đã...
Ứng dụng báo cáo COT vào phân tích thị trường vàng. 1. Open Interest.Đồ thị Open Interest ( Đường trên là Future, đường dưới là Future and Option hợp nhất ) theo giá vàng Daily chart.Cho biết mức độ thanh khoản của thị trường ( Maximum của Open Interest cũng...
Nội dung báo cáo COT 1. Các thành phần trong báo cáo COT : ( Type of traders)- Reportable positions : là các nhà đầu tư mua bán số lượng hợp đồng lớn hơn hoặc bằng vị thế phải báo cáo ( theo bảng dưới).- NonReportable Positions : Vị thế...
Pepperstone | Metatrader 4 Forex Broker
img x