Chỉ số niềm tin tiêu dùng – Consumer confidence

0
1960

Trade with Top Brokers

Chỉ số niềm tin tiêu dùng – Consumer confidence

Cùng blog ngoại hối tìm hiểu về chỉ số niềm tin tiêu dùng- Consumer Confidence – Đơn vị phát hành: Đại học Michigan- http://www.sca.isr.umich.edu/

+ Chỉ số niềm tin tiêu dùng là chỉ số đo lường mức độ lạc quan hay bi quan của người tiêu dùng, thông qua hoạt động khảo sát trên một số người nhất định tại một nước, trong đó có xét đến các chỉ số kinh tế khác. Cuộc khảo sát này thường được tiến hành mỗi tháng để thăm dò thái độ của người tiêu dùng đối với bối cảnh nền kinh tế hiện tại và kỳ vọng về triển vọng kinh tế trong tương lai.

+ Cách thức đo lường: Ở mỹ, các câu hỏi thường được gửi tới mẫu gồm 5000 gia đình, có khoảng 3500 trả lời. Được hỏi 5 câu.

– Điều kiện kinh doanh của khu vực sinh sống?

– Điều kiện kinh doanh trong 6 tháng ?

– Việc làm trong khu vực?

– Việc làm còn trống trong 6 tháng ?

– Thu nhập gia đình trong 6 tháng ?

===> Đánh giá tình trạng hiện thời của khu vực và kỳ vọng ở tương lai, trong đó kỳ vọng chiếm tỷ trọng 60% và đánh giá tình trạng hiện thời chiếm 40%.

+ Tầm quan trọng:

– Tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán và trái phiếu.

– Chi tiêu của người tiêu dùng chiếm 2/3 chi tiêu của nền kinh tế chính vì thế các thị trường luôn muốn nắm bắt được thái độ và phản ứng của người tiêu dùng đối với các biến động của nền kinh tế tác động trực tiếp lên giá cả, hàng hoá…

– Nếu người tiêu dùng tỏ ra lạc quan hơn đối với thực trạng nền kinh tế và thu nhập cá nhân thì họ sẽ mạnh dạn chi xài hơn ===> thúc đẩy kinh tế phát triển.

– Thông tin được lấy từ tháng hiện tại và công bố ngày thứ 3 cuối tháng

Niềm tin tiêu dùng
chỉ số tiêu dùng

– Cách giao dịch với forex : Dân trader thường so sánh giữa số liệu thực tế và số liệu được dự báo. Thông thường nếu số liệu thực tế > dự báo ==> USD tăng , các cặp liên quan đến USD ( như vàng,EUR, GBP ) giảm, và ngược lại.

– Link xem chỉ số niềm tin tiêu dùng : tại đây

THAM KHẢO THÊM NHIỀU KIẾN THỨC VỀ PHÂN TÍCH CƠ BẢN : TẠI ĐÂY