Challenger Job Cuts

0
665

Trade with Top Brokers

Challenger Job Cuts y/y

Nguồn: Challenger, Gray & Christmas, Inc.

http://www.challengergray.com/press/press-releases

Đo lường sự thay đổi số lượng việc làm cắt giảm được thông báo bởi nhà tuyển dụng.

Số liệu thực tế < dự báo ==> tốt cho tiền tệ.

Phát hành hàng tháng, khoảng 3 ngày khi hết tháng.

Đây là dữ liệu rất sớm, nhưng lịch sử có mối quan hệ ngắn giới hạn với các điều kiện lao động.

United States Challenger Job Cuts
United States Challenger Job Cuts

Số liệu công bố sa thải công ty tại Hoa Kỳ giảm xuống 36.594 vào tháng Ba năm 2015 từ 50.579 vào tháng Hai năm 2015. Cắt giảm việc làm Challenger tại Hoa Kỳ trung bình 68.783,77 Người từ năm 1994 đến năm 2015, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 248.475 người trong tháng Giêng năm 2002 và mức thấp kỷ lục 15100 người vào tháng Sáu năm 1997.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here