Trái phiếu kho bạc mỹ- United States Treasury securityUnited States Treasury security – Trái Phiếu Kho Bạc Mỹ: Trái phiếu kho bạc Mỹ là công cụ nợ chính phủ được phát hành bởi Kho bạc Mỹ để tài trợ cho khoản nợ quốc gia. Trái phiếu kho bạc được đề...
Business Inventories m/mĐơn vị phát hành: Cục điều tra.http://www.census.gov/mtis/Số liệu thực tế < dự báo => Tốt cho tiền tệ.Mục đích: Cung cấp số liệu rộng rãi và chính xác về sự thay đổi tổng hợp doanh số bán lẻ nội địa, bán sỉ và các hoạt động sản...
Latest Quarterly E-Commerce ReportĐơn vị phát hành: Cục điều trahttp://www.census.gov/retail/Số liệu thực tế > dự báo : Tốt cho tiền tệ.Doanh số bán lẻ thương mại điện được dự tính từ mẫu được sử dụng cho Báo cáo doanh số bán lẻ hàng tháng để ước tính doanh số...
Latest Annual Retail Trade ReportĐơn vị phát hành: Cục điều tra.http://www.census.gov/retail/Tăng dương: Tốt cho tiền tệ.Mục đích: Để tạo ra dữ liệu dự tính tổng doanh số bán lẻ hàng năm, doanh số thương mại điện tử, tồn kho cuối năm, mua hàng, tổng chi phí hoạt động, tồn...
Monthly Retail Trade ReportĐơn vị phát hành: Cục điều trahttp://www.census.gov/retail/Tăng dương: Tốt cho tiền tệMục đích: Cung cấp số liệu dự tính doanh số bán lẻ và dịch vụ ẩm thực và hàng tồn kho cửa hàng bán lẻ.Đối tượng báo cáo: Các công ty với một hoặc nhiều...
Advance Monthly Retail Trade ReportAdvance Monthly Retail Trade Report (Retail Sales m/m – Core Retail Sales m/m)Đơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTMhttp://www.census.gov/retail/Mục đích: Cung cấp chỉ báo sớm doanh số các công ty bán lẻ và dịch vụ ẩm thực.Đối tượng báo cáo: Các công ty...
Wholesale Inventories m/mĐơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTMhttp://www.census.gov/wholesale/index.htmlSố liệu giảm => Tốt cho tiền tệĐo lường sự thay đổi tổng giá trị hàng hóa tồn kho của các nhà bán sỉ.Tất cả nhà bán buôn, không bao gồm văn phòng và chi nhánh kinh doanh của...
Consumer CreditConsumer Credit – tín dụng tiêu dùng: Mức thay đổi (dạng %) trong tín dụng tiêu dùng dư nợ đòi hỏi thanh toán từng đợtĐơn vị phát hành: Cục dự trữ liên bang Mỹ.http://www.federalreserve.gov/releases/g19/CurrentTăng dương => Tốt cho tiền tệBáo cáo G.19 thống kê, "tín dụng tiêu dùng" báo...
Total Vehicle SalesTotal Vehicle Sales – Doanh số xe hơi và xe tải: Số lượng hàng năm xe hơi và xe tải được bán thị trường nội địa trong suốt tháng trước.Đơn vị phát hành: Autodata Corporationhttp://www.motorintelligence.com/m_frameset.htmlTăng dương => Tốt cho tiền tệPhát hành hàng tháng, khoảng 2 ngày sau...
Factory OrdersFactory Orders m/m – Số đơn đặt hàng nhà máy : Báo cáo này xác nhận lại dữ liệu số đơn đặt hàng hóa lâu bền phát hành trước đó một tuần, đồng thời thêm dữ liệu hàng hóa không lâu bền.Nó là một chỉ báo hàng đầu về...