Construction Spending m/m – Chi tiêu công trình xây dựng Đơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTMhttp://www.census.gov/c30Số liệu thực tế > dự báo ===> tốt cho tiền tệ.Phát hành hàng tháng, khoảng 30 ngày sau khi hết tháng.Mục đíchCung cấp số ước tính về tổng giá trị công...
10-y Bond Auction – Đấu thầu trái phiếu 10 nămNguồn: Treasury Directhttp://www.treasurydirect.gov/instit/annceresult/press/press_auctionresults.htmĐây là lợi suất cao nhất của trái phiếu 10 năm mà chính phủ bán đấu giá, và tỷ lệ trúng thầu trên dự thầu.Không có ảnh hưởng chắc chắn – Có thể gồm mối liên hệ với...
Treasury Currency ReportNguồn: Bộ ngân khốhttp://www.treasury.gov/resource-center/international/exchange-rate-policies/Pages/index.aspxHai lần mỗi nămNguồn không cho biết thời điểm chính xác phát hành và báo cáo có thể bị hoãn nhiều ngày – Sự kiện được liệt kê là tạm thời cho tới khi có báo cáo chính thức. Ảnh hưởng thị trường có...
Loan Officer SurveyNguồn: FEDhttp://www.federalreserve.gov/boarddocs/snloansurvey/Phát hành hàng quý.Nguồn không có lịch phát hành chính xác – Sự kiện này sẽ được liệt kê với một biên độ hoạt đánh dấu “Tạm thời” cho tới khi dữ liệu được chính thức phát hành.Nó liên hệ tới tiêu dùng và niềm tin...
Beige BookNguồn: FEDhttp://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook/default.htmTích cực hơn kỳ vọng = tốt cho tiền tệ.8 lần mỗi năm, 2 tuần trước mỗi cuộc họp FOMC.Phân tích này được sử dụng để giúp FOMC ra quyết sách về lãi suất. Tuy nhiên, nó có khuynh hướng tạo ra ảnh hưởng nhỏ như khi...
Federal Funds RateNguồn: FEDLãi suất mà các ngân hàng cho vay số dư ngoài dự trữ do Cục dự trữ quản lý cho các ngân hàng khác qua đêm.Tăng = Tốt cho tiền tệ.Công bố 8 lần mỗi năm.Quyết định lãi suất này thường định giá cho thị trường...
Challenger Job Cuts y/yNguồn: Challenger, Gray & Christmas, Inc.http://www.challengergray.com/press/press-releasesĐo lường sự thay đổi số lượng việc làm cắt giảm được thông báo bởi nhà tuyển dụng.Số liệu thực tế < dự báo ==> tốt cho tiền tệ.Phát hành hàng tháng, khoảng 3 ngày khi hết tháng.Đây là dữ liệu...
Cung Tiền và GDPTỷ lệ cung tiền trên GDP (Marshallian K) là gì ? Tỷ lệ cung tiền trên GDP, còn gọi là Marshallian K (hệ số K do nhà kinh tế học Marshall đề xướng), là tỷ số giữa cung tiền M2 và GDP, dùng để đo lượng...
Prelim Unit Labor Costs q/q – Revised Unit Labor Costs q/q Đơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htmĐo lường sự thay đổi theo năm giá cả lương mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động, không bao gồm ngành nông nghiệp.Số liệu thực tế > dự báo...
Prelim Nonfarm Productivity q/q – Revised Nonfarm Productivity q/qĐơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htmSố liệu thực tế < dự báo ==> tốt cho tiền tệ.Đo lường sự thay đổi theo năm hiệu quả lao động sản xuất hàng hóa và dịch vụ, không bao gồm lĩnh...