Phân tích Vàng 26/9-Kỳ vọng vàng hồi phục. Phân tích Vàng 26/9- Vàng thế giới chịu áp lực suy giảm vào tuần trước về quanh 1640 khi các NHTW lớn trên thế giới tiếp tục đẩy nhanh việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Vàng đang ở vùng...
Phân tích Vàng 23/9-PMI Sản xuất và dịch vụ toàn cầu. Phân tích Vàng 23/9- Vàng thế giới biến động tương đối mạnh vào hôm qua khi chạy trong biên 1655-1685 trước bối cảnh hàng loạt các NHTW lớn trên thế giới đưa ra quyết định chính sách tiền tệ...
Phân tích Vàng 22/9-Sau tuyên bố lãi suất của FED. Phân tích Vàng 22/9- Vàng thế giới đã di chuyển trong biên 1653-1688 sau tuyên bố lãi suất của FED. Theo đó vàng có lúc suy giảm về quanh 1653 khi FED tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản...
Phân tích Vàng 21/9- FOMC tăng lãi suất về đêm. Phân tích Vàng 21/9- Vàng thế giới đã suy giảm về lại quanh 1660 vào hôm qua khi thị trường tiếp tục tiêu hóa "FOMC tăng lãi suất". Hôm qua thì lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng cũng gây...
Phân tích Vàng 20/9-Tiêu hóa kỳ vọng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản. Phân tích Vàng 20/9-Vàng thế giới di chuyển trong biên 1660-1680 vào hôm qua. Trước đó vàng đã giảm xuống 1660 do thị trường tiêu hóa kỳ vọng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào...
Phân tích Vàng 19/9-Di chuyển hẹp chờ FED tăng lãi suất. Phân tích Vàng 19/9- Vàng thế giới đã hồi phục tăng vào thứ 6 tuần trước từ quanh 1654 lên 1680. Sự kiện quan trọng nhất tuần này là cuộc họp lãi suất FED vào thứ 4 tới. Trước...
Phân tích Vàng 16/9- Vàng đi vào lòng đất. Phân tích Vàng 16/9- Vàng đi vào lòng đất vào hôm qua sau khi phá vỡ 1680 thì vàng nhanh chóng giảm về 1660 trước bối cảnh hàng loạt dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ gần đây tốt. Doanh số bán lẻ...
Phân tích Vàng 15/9-Tập trung vào dữ liệu bán lẻ. Phân tích Vàng 15/9- Vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực suy giảm nhẹ vào hôm qua khi dữ liệu PPI và Core PPI tốt hơn dự kiến - Dữ liệu lạm phát ở mức cao cho thấy FED...
Phân tích Vàng 14/9-Dữ liệu PPI và Core PPI Hoa Kỳ. Phân tích Vàng 14/9- Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm mạnh vào hôm qua từ gần 1732 về quanh 1697 sau khi Hoa Kỳ công bố dữ liệu CPI và Core CPI vượt kỳ vọng khiến...
Phân tích Vàng 13/9-Dữ liệu lạm phát Hoa Kỳ. Phân tích Vàng 13/9- Vàng thế giới được hỗ trợ tăng lên 1735 vào hôm qua trước bối cảnh thị trường kỳ vọng lạm phát Hoa Kỳ có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, sau đó vàng vẫn suy giảm trở...