Mô hình nến Rising Three Methods – Tăng giá 3 bước

Mô hình nến Rising Three Methods – Tăng giá 3 bước.Mô hình tiếp diễn tăng giá 3 bước (Rising Three Methods Bullish Candlestick Continuation Pattern)Mô hình...

Chiến thuật giao dịch fakey-Inside Bar False Break Out

Chiến thuật giao dịch fakey-Inside Bar False Break Out.Mô hình FakeyMô hình fakey có thể được mô tả là 1 sự phá vỡ giả...

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 3

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 3.Sau khi chúng ta đi qua 6 nguyên lý hành vi giá ở 2 bài...

Cách giao dịch breakout sử dụng Đường xu hướng, kênh giá và mô hình...

Cách giao dịch breakout sử dụng Đường xu hướng, kênh giá và mô hình Tam giác.Bạn có thể dễ dàng nhận ra breakout bằng...

Chiến thuật giao dịch inside bar

Chiến thuật giao dịch inside bar.Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu)Mẫu hình inside bar là 1 mẫu hình giao...

Cách giao dịch với breakout thất bại

Cách giao dịch với breakout thất bại.Để giao dịch với breakout sai, bạn cần phải nắm rằng vùng này thì breakout sai có thể...

Mô hình nến Piercing Pattern – Đường nhọn

Mô hình nến Piercing Pattern – Đường nhọn.Mô hình nến Đường nhọn là mô hình báo hiệu xu hướng đảo chiều thường xuất hiện...