Home Lớp học Khóa học Price action

Khóa học Price action

Cách đo lường sức mạnh của một cú breakout.Sau khi một xu hướng đã đi được một thời gian dài và bắt đầu chững lại, một trong hai điều sau có thể xảy ra:1. Giá có thể đi tiếp theo cùng xu hướng trước (phá vỡ tiếp diễn)2. Giá...
Cách để giao dịch theo breakout – phá vỡ.Breakout là gì và làm thế nào có thể hưởng lợi từ nó?Breakout (phá vỡ) xảy ra khi giá “phá vỡ” một vùng giá cố định hoặc một vùng giá đi ngang.Breakout cũng có thể xảy ra khi một vùng giá...
Chiến thuật hành động giá phá vỡ.Chiến thuật hành động giá phá vỡ là các tín hiệu rất mạnh thường dẫn tới sự di chuyển mạnh mẽ trên thị trường. Chiến thuật phá vỡ có thể được hình thành trong 1 thị trường có trend hay ngược trend. Tính...
Chiến thuật hành động giá đảo chiều.Một trong những cách giao dịch sử dụng hành động giá là tín hiệu đảo chiều. Những chiến thuật hành động giá đảo chiều này thường cho những điểm vào tốt cả khi thị trường có trend, dao động trong biên hoặc ngược...
Chiến thuật giao dịch Pin bar.Mô hình pin bar (đảo chiều hoặc tiếp tục)Là mô hình gồm 1 bar cho thấy sự đảo chiều và từ chối giá mãnh mẽ. Pin bar đảo chiều thường được định nghĩa bởi đuôi (tim, bóng) dài và thân (khoảng giá giữa giá...
Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả – false breakout.Mô hình phá vỡ giả – false breakoutLà sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Mẫu hình này rất quan trọng bởi vì sự phá vỡ giả là một căn cứ rất vững chắc...
Chiến thuật giao dịch ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì?Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các mức giá nối high hoặc low của nhiều bar lại với nhau. Nó được hình thành khi hành động giá quay đầu và đảo chiều...
Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar và pin bar.Mẫu hình kết hợp pin bar và inside barMẫu hình pin bar thể hiện sự từ chối của giá và chỉ ra sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Mẫu hình inside bar thể hiện sự tích lũy...
Chiến thuật giao dịch inside bar.Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu)Mẫu hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi high và low của bar trước đó. Nó có...
Chiến thuật giao dịch fakey-Inside Bar False Break Out.Mô hình FakeyMô hình fakey có thể được mô tả là 1 sự phá vỡ giả khỏi mô hình inside bar. Mô hình này luôn bắt đầu bằng 1 mô hình inside bar. Khi giá bắt đầu phá vỡ ra khỏi...