Chiến thuật vào lệnh bằng Pin Bar. Trước khi vào chi tiết chiến thuật vào lệnh, chúng ta cần biết 1 thứ rất quan trọng. Đó là tỉ lệ rủi ro và lợi nhuận (risk reward ratio). Đừng bỏ qua phần này vì chiến thuật vào và thoát lệnh bằng...
Sự lợi hại của Pin bar. Để trade thành công pin bar, trước hết bạn cần hiểu điều gì làm nó trở nên lợi hại và điều gì làm nó trở nên khác biệt với những nến khác trên chart. Trong bài này, tôi sẽ giải thích các biến thể của...
Pin bar là gì ? Hãy làm quen với các đặc tính của pin bar. Điều này giúp bạn xác định chính xác pin bar trên. ​ Bên trên là hình mô tả 1 pin bar giảm giá và 1 pin bar tăng giá. Một pin bar gồm đuôi (tail), thân (body)...
Cách xác định các vùng giá quan trọng. Việc xác định các mức giá quan trọng (key level) làm cho việc trade pin bar trở nên uy lực hơn. Các pin bar cho chúng ta biết các mức giá nào đủ mạnh để trade. Một số cách để tìm điểm “nhạy...