Mô hình giá Long Islands.Mô hình Long Islands tăng tiếp diễn​Long Islands là một kiểu mô hình tiếp diễn, có nghĩa là nếu giá trước mô hình đang ở xu hướng tăng, thì giá sẽ tiếp tục đi như vậy sau mô hình tăng giá. Như vậy, nếu giá...
Mô hình giá Measured Move – Đo mục tiêu giá.Mô hình Measured Move​Mô hình chuyển động đều ngược chiều so với xu hướng tăng trước đó và hoạt động như một mô hình tiếp diễn. Đối với một mô hình chuyển động đều tăng, giá đảo chiều lên trên...
Mô hình giá NR4 / NR7.Mô hình Narrow Range trên biểu đồ ngày​“NR” là viết tắt của “narrow range” có nghĩa là biên độ, số “4” có nghĩa là thanh giá cuối cùng trong 4 thanh giá gần nhất và có biên độ nhỏ hơn 3 thanh trước. Biên...
Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều.Mô hình Open Close Reversal (Giá đóng mở đảo chiều)​Mô hình OCR ở đỉnh xuất hiện trong một xu hướng tăng. Thanh giá đóng mở đảo chiều tạo khoảng trống giá tăng tại mức giá mở cửa, cao...
Mô hình giá Pennant – Cờ đuôi nheo.Mô hình pennant (cờ đuôi nheo) trong xu hướng tăng​Trong xu hướng tăng, mô hình pennant là một mô hình tiếp diễn bao gồm một xu hướng tăng, theo sau là một tam giác giá hồi lại, thường theo chếch xuống, nhưng...
Cách giao dịch với mô hình giáTổng kết lại những mô hình đã học và phân loại chúng dựa vào tín hiệu giao dịch mà chúng cung cấp.Đảo chiềuMô hình đảo chiều là những mô hình tạo tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại có thể sẽ thay...
Các dạng biểu đồ cơ bản.Những điều cơ bản về biểu đồ dạng thanh (Biểu đồ OHLC)Biểu đồ dạng thanh hay biểu đồ OHLC – Open, High, Low, Close (giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa) được dùng để tổng hợp các biến động giá...