Home Lớp học Khóa học mô hình giá

Khóa học mô hình giá

Mô hình giá Broadening Top/Bottom.Mô hình Broadening Top, Megaphone, Reverse Triangles, or Funnels​Mô hình Broadening đôi khi được gọi là mô hình Megaphone, Reversed triangle hay mô hình Funnels. Giá mở rộng trong một phạm vi (= giá cao – giá thấp ) trong suốt thời gian (một giai...
Mô hình giá Head and Shoulders – Đỉnh đầu 2 vai.Mô hình Head and Shoulders (Mô hình đỉnh đầu 2 vai )​Theo nghiên cứu của Bulkowski vào năm 2005, với mức giá giảm trung bình tối đa là 22%, mô hình Head and Shoulders được xem là mô hình...
Mô hình giá Dead Cat Bounce (DCB) – Cú nảy mèo chết.Dead Cat Bounce (DCB) (Dead Cat Bounce)​Giai đoạn đầu của mô hình DCB bao gồm một xu hướng giá giảm mạnh (trung bình khoảng 31%), và thường đi kèm với một khoảng trống giá (gap) lớn theo xu...
Mô hình giá Horn Top / Bottom.Mô hình Horn Top​Các horn top xuất hiện sau một xu hướng tăng và bao gồm hai cú giật giá cao hơn thông thường với vùng giá đỉnh xấp xỉ bằng nhau (trên một biểu đồ tuần) và một thanh giá ngắn khác...
Mô hình giá Island Reversals.Mô hình Single-day Island đảo chiều ở đỉnh​Mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng. Giá bật lên tạo khoảng nhảy giá và hình thành một thanh giá có biên độ giá lớn hơn. Thanh giá trở thành một Single day Island...
Mô hình giá Pennant – Cờ đuôi nheo.Mô hình pennant (cờ đuôi nheo) trong xu hướng tăng​Trong xu hướng tăng, mô hình pennant là một mô hình tiếp diễn bao gồm một xu hướng tăng, theo sau là một tam giác giá hồi lại, thường theo chếch xuống, nhưng...
Mô hình giá Hook Reversal.Mô hình Hook Reversal (HR) sau xu hướng tăng​Mẫu hình HR là một biến thể đặc biệt của phân tích mô hình nến trong nến. So với nến đầu ,cây nến ngày hai có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn , và vì thế...
Mô hình giá Diving Board – Cầu nhảy.Mô hình Diving Board (Mô hình cầu nhảy bể bơi)​Mô hình Diving Board có ba phần trên biểu đồ tuần: “Cầu nhảy” (Diving board): một vùng tích lũy giá đi ngang với một đáy dẹt (đường hỗ trợ) kéo dài trong khoảng...
Mô hình giá Flag – Cờ.Mô hình cờ sau xu hướng tăng​Flag (lá cờ) là một dạng mô hình tiếp diễn trong xu hướng tăng bao gồm sự tăng giá (được gọi là cột cờ – flagpole) theo sau là một kênh giá hồi lại có xu hướng đi...
Mô hình giá Diamond Top – Đỉnh kim cương.Mô hình Diamond Top (Đỉnh kim cương)​Mô hình Diamond Tops/Bottoms “<>” bao gồm một phần mở rộng “<” khi khoảng giá tăng dần độ cao từ trái sang phải và một phần tam giác “>” khi khoảng giá thu hẹp độ...