Trader chuyên nghiệp giao dịch mô hình “Lá cờ-Flag” như thế nào?

Trader chuyên nghiệp giao dịch mô hình "Lá cờ-Flag" như thế nào? Mô hình "Lá cờ-Flag" có 2 dạng là cờ tăng/Cờ giảm (Bull Flag/Bear...

Các mẫu nến quan trọng trong price action phần 3

Các mẫu nến quan trọng trong price action phần 3. Trong phần 1 và phần 2 chúng ta đã tìm hiểu một số mẫu nến...

Các mẫu nến quan trọng trong Price action phần 2

Các mẫu nến quan trọng trong Price action phần 2. Trong bài viết trước, chúng tôi có đề cập đến mẫu nến quan trọng trong...

Các mẫu nến quan trọng trong Price action Phần 1

Các mẫu nến quan trọng trong Price action Phần 1. Trong bài viết này, chúng tôi có đề cập đến các mẫu nến quan trọng...

Thủ thuật trading với đường kênh giá

Thủ thuật trading với đường kênh giá. Thị trường có thể di chuyển một trong 3 trạng thái: đi ngang, kênh và xu hướng. Kênh...

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 3

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 3. Sau khi chúng ta đi qua 6 nguyên lý hành vi giá ở 2 bài...

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 2

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 2. Nguyên lý 4: Giá có xu hướng đi ngang, bị nén trong vùng phạm vi hẹp...

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá phần 1

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá phần 1. Nguyên lý 1: Tin tưởng xu hướng tăng hoặc giảm và kỳ vọng giá tiếp tục...

Mô hình nến Three Buddha Top / Bottom – Ba đỉnh / Ba đáy

Mô hình nến Three Buddha Top / Bottom – Ba đỉnh / Ba đáy. Mô hình Ba Đỉnh Núi​ Mô hình ba đỉnh núi hay ba...

Mô hình nến Three Black Crows – Ba con quạ đen

Mô hình nến Three Black Crows – Ba con quạ đen. Mô hình nến ba con quạ đen ( Three Black Crows Candlestick Pattern)​ Mô hình nến ba con quạ...