Kênh giá trong lý thuyết elliott wave. PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP VẼ KÊNH GIÁ VÀ KẾT HỢP TỶ LỆ FIBONACCI TRONG LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT Phương pháp vẽ kênh giá vận dụng trong lý thuyết sóng Elliott I. Giới thiệu khái quát: Vẽ kênh giá là phương pháp quan trọng không chỉ quyết...
Hình thái giá Phần 2 Chúng ta tiếp tục với hình thái giá phần 2. Ở phần này chúng ta nghiên cứu thanh giá- Bar đơn. PHÂN TÍCH THANH GIÁ - BAR ĐƠN: 1. BUB: Bullish Bar - bar Tăng – Đây là thanh giá(bar) có giá đóng cửa nằm trên giá mở...
Elliott wave - Các khái niệm cơ bản ( Phần nâng cao). Một dao động lớn đi theo mô hình 5 sóng, theo sau đó là cả chuỗi sóng được điều chỉnh bởi một mô hình 3 sóng theo hướng ngược lại (như hình minh họa ở trên).2. Các...
Cách xác định đỉnh - đáy của một xu hướng. Trong bài viết này tôi hướng dẫn xác định đỉnh - đáy của một xu hướng tăng . Xu hướng giảm thì làm tương tự. 1. Cách xác định đỉnh của 1 xu hướng tăng: đỉnh mới của xu hướng tăng được hình...
Mô hình giá harmonic Bat- Mô hình con dơi. Xuất hiện năm 2001, Scott Carney đã tìm ra một mô hình giá Harmonic khác gọi là “dơi”. Mô hình dơi được diễn tả bở sự thoái lui ở mức 0.886 của XA như vùng có khả năng đổi chiều. Mô...
Lý thuyết cơ bản sóng elliott wave. PHẦN 2: LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN LÝ SÓNG ELLIOTT CÁC MÔ HÌNH SÓNG ELLIOTT CƠ BẢN Nội dung lý thuyết cơ bản của nguyên lý sóng Elliott bao gồm 2 phần: (1) Các mô hình sóng cơ bản và (2) Quy tắc của...
Giao dịch price action Phần 3. Trong phần này tôi sẽ giới thiệu các mẫu hình price action chủ yếu như : Pin bar, inside bar, fakey. Các mẫu hình Price Action: Pin Bar, Fakey, Inside Bar Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 loại mẫu...