Xu hướng  - Xu hướng hình thành - Xu hướng bị phá vỡ. Xu hướng là gì? Xu là xu thế, hướng là hướng theo vì vậy xu hướng là hướng theo xu thế. Xu hướng được hình thành như thế nào? Xu hướng được hình thành từ sự dịch chuyển của giá....
Mô hình giá harmonic AB=CD. Hãy bắt đầu bài học mô hình giá harmonic với mô hình harmonic đơn giản nhất là AB= CD. Để nhận biết mô hình biểu đồ này, tất cả cái bạn cần là  sự tinh mắt và công cụ Fibonacci. Đối với cả 2 dạng...
Tỷ lệ Fibo- Trong sóng chủ elliott wave ( Phần nâng cao). Sóng 1: Sóng 1, một dao động giá mới khởi đầu một chuỗi sóng chủ, có xu hướng dừng tại chân của quá trình điều chỉnh trước đó, thường là sóng B. Như vậy sóng 1 thường...
Giao dịch price action Phần 2. Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hỗ trợ, kháng cự một cách chuyên nghiệp. Cách vẽ Hỗ trợ và Kháng cự một cách chuyên nghiệp Nhiều trader đã làm công việc vẽ Hỗ trợ (S) / Kháng cự (R) trở nên...
Giao dịch Price action Phần 7. Trong phần này tôi nói đến giao dịch Fib 50% với xác nhận của Price action. Giao dịch Fibonacci Retracements 50% với xác nhận của Price Action Làm thế nào để sử dụng Fibonacci Retrace 50% kết hợp với một tín hiệu 'xác nhận' hành động...
Mô hình giá harmonic Bat- Mô hình con dơi. Xuất hiện năm 2001, Scott Carney đã tìm ra một mô hình giá Harmonic khác gọi là “dơi”. Mô hình dơi được diễn tả bở sự thoái lui ở mức 0.886 của XA như vùng có khả năng đổi chiều. Mô...
Phân tích các sơ đồ sóng elliott wave. (1) Sơ đồ sóng rất ngắn hạn (Very Short Term): - Sử dụng biểu đồ 15 phút. - Khung thời gian quan sát: 5 phút đến 1 giờ. - Kỹ thuật hỗ trợ: Phân tích momentum (các chỉ báo Momentum, Stochastic, RSI, MACD) biểu đồ...
Phân tích cơ bản từ A-Z trong forex. Phân tích cơ bản là một phương pháp dự đoán giá trị nội tại của một khoản đầu tư. Nó dựa trên lý thuyết rằng giá thị trường của một tài sản có khuynh hướng di chuyển về phía 'giá trị thật'...
Elliott wave - Các khái niệm cơ bản ( Phần nâng cao). Một dao động lớn đi theo mô hình 5 sóng, theo sau đó là cả chuỗi sóng được điều chỉnh bởi một mô hình 3 sóng theo hướng ngược lại (như hình minh họa ở trên).2. Các...
Giao dịch price action Phần 4. Trong phần này tôi sẽ đi sâu vào giao dịch price action theo mẫu hình Pin bar. Phương pháp giao dịch theo Pin Bar Pin Bar là mẫu hình giá đảo chiều cho thấy sự từ chối của giá tại một mức nhất định trên...