Mô hình giá harmonic AB=CD. Hãy bắt đầu bài học mô hình giá harmonic với mô hình harmonic đơn giản nhất là AB= CD. Để nhận biết mô hình biểu đồ này, tất cả cái bạn cần là  sự tinh mắt và công cụ Fibonacci. Đối với cả 2 dạng...
Lý thuyết cơ bản sóng elliott wave. PHẦN 2: LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN LÝ SÓNG ELLIOTT CÁC MÔ HÌNH SÓNG ELLIOTT CƠ BẢN Nội dung lý thuyết cơ bản của nguyên lý sóng Elliott bao gồm 2 phần: (1) Các mô hình sóng cơ bản và (2) Quy tắc của...
Phương pháp giao dịch theo xu hướng. Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn xác định và giao dịch với xu hướng tăng. Trường hợp xu hướng giảm thì làm ngược lại. Xu hướng tăng được hình thành khi giá có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau...
Hình thái giá Phần 1 Trong phân tích kỹ thuật, thì hình thái giá là cách nhìn nhận thị trường thông qua các dạng biểu đồ (line, bar, nến). Vậy " Hình thái giá" là phương pháp nhìn thị trường chứ không phải một hệ thống trade. + Điểm mạnh của...
Cách xác định đỉnh - đáy của một xu hướng. Trong bài viết này tôi hướng dẫn xác định đỉnh - đáy của một xu hướng tăng . Xu hướng giảm thì làm tương tự. 1. Cách xác định đỉnh của 1 xu hướng tăng: đỉnh mới của xu hướng tăng được hình...
Mô hình giá harmonic Crab - Mô hình con cua. Vào năm 2000, Scott  Carney , một người tin tưởng vững chắc vào mô hình giá harmonic, đã khám phá ra mô hình “Cua” Theo ông, đây là mẫu chính xác nhất trong tất cả các mô hình harmonic. Mô hình...
Giao dịch price action Phần 6. Trong phần này tôi sẽ tập trung vào chiến lược giao dịch theo " False break". Chiến lược giao dịch theo “False Break” Là trader, nếu chúng ta không học để dự báo và tìm ra các Điểm lừa dối hay False Break của thị...
Giao dịch Price action Phần 7. Trong phần này tôi nói đến giao dịch Fib 50% với xác nhận của Price action. Giao dịch Fibonacci Retracements 50% với xác nhận của Price Action Làm thế nào để sử dụng Fibonacci Retrace 50% kết hợp với một tín hiệu 'xác nhận' hành động...
Tỷ lệ Fibo- Trong sóng chủ elliott wave ( Phần nâng cao). Sóng 1: Sóng 1, một dao động giá mới khởi đầu một chuỗi sóng chủ, có xu hướng dừng tại chân của quá trình điều chỉnh trước đó, thường là sóng B. Như vậy sóng 1 thường...
Phân tích mô hình sóng elliott wave. PHẦN 3: PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC MÔ HÌNH SÓNG ELLIOTT Giới thiệu khái quát các mô hình sóng Elliott phức tạp. Việc nghiên cứu các mô hình sóng rất quan trọng để vận dụng nguyên tắc sóng Elliott một cách chính xác. Một mô...