Phân tích mô hình sóng elliott wave. PHẦN 3: PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC MÔ HÌNH SÓNG ELLIOTT Giới thiệu khái quát các mô hình sóng Elliott phức tạp. Việc nghiên cứu các mô hình sóng rất quan trọng để vận dụng nguyên tắc sóng Elliott một cách chính xác. Một mô...
Lý thuyết cơ bản sóng elliott wave. PHẦN 2: LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN LÝ SÓNG ELLIOTT CÁC MÔ HÌNH SÓNG ELLIOTT CƠ BẢN Nội dung lý thuyết cơ bản của nguyên lý sóng Elliott bao gồm 2 phần: (1) Các mô hình sóng cơ bản và (2) Quy tắc của...
Giới thiệu chung về sóng elliott wave. Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học. Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott...
Tổng kết : Mô hình giá Harmonic. Mô hình giá Harmonic cho phép chúng ta phân biệt các khu vực tiềm năng đối với xu hướng tổng thể tiếp theo. Sau đây là 6 mô hình giá Harmonic: Mô hình AB = CD. Mô hình Three-Drive. Mô hình Gartley. Mô hình...
3 Bước trong giao dịch mô hình giá Harmonic. Như bạn có thể đoán ra, lợi nhuận trong giao dịch mô hình giá Harmonic phụ thuộc vào việc bạn có thể xác định được mô hình hoàn hảo và mua hoặc bán khi nó hoàn thành. Đây là ba bước cơ...
Mô hình giá harmonic Butterfly - Mô hình con bướm. Cuối cùng là mô hình bướm. Được tạo ra bởi Bryce Gilmore, một mô hình Bướm hoàn hảo được định hình từ mức thoái lui 0.786 của đường AB đối với Fibonacci của XA. Mô hình bướm mang theo những...
Mô hình giá harmonic Bat- Mô hình con dơi. Xuất hiện năm 2001, Scott Carney đã tìm ra một mô hình giá Harmonic khác gọi là “dơi”. Mô hình dơi được diễn tả bở sự thoái lui ở mức 0.886 của XA như vùng có khả năng đổi chiều. Mô...
Mô hình giá harmonic Crab - Mô hình con cua. Vào năm 2000, Scott  Carney , một người tin tưởng vững chắc vào mô hình giá harmonic, đã khám phá ra mô hình “Cua” Theo ông, đây là mẫu chính xác nhất trong tất cả các mô hình harmonic. Mô hình...
Mô hình giá harmonic Gartley. Mô hình giá harmonic Gartley  là những mô hình mà bao gồm mô hình cơ bản AB=CD mà chúng ta vừa nói đến ở bài trước, nhưng được sắp xếp cao thấp khác nhau. Bây giờ, những mô hình này hình thành khi có sự điều...
Mô hình giá harmonic three-drive. Mô hình Three-Drive rất giống với mô hình ABCD ngoại trừ nó có 3 chân (mà ta gọi là drives) và 2 điều chỉnh hoặc thoái lui. Trong thực tế, đây chính là tổ tiên của mô hình sóng Elliott. Như thường lệ, cái bạn cần...