Phân tích các sơ đồ sóng elliott wave.(1) Sơ đồ sóng rất ngắn hạn (Very Short Term):- Sử dụng biểu đồ 15 phút.- Khung thời gian quan sát: 5 phút đến 1 giờ.- Kỹ thuật hỗ trợ: Phân tích momentum (các chỉ báo Momentum, Stochastic, RSI, MACD) biểu đồ...
Phân tích cơ bản từ A-Z trong forex.Phân tích cơ bản là một phương pháp dự đoán giá trị nội tại của một khoản đầu tư. Nó dựa trên lý thuyết rằng giá thị trường của một tài sản có khuynh hướng di chuyển về phía 'giá trị thật'...
Hướng dẫn vẽ chart và thực hành phân tích trên excel.Đây là một chuyên đề khá hay và có tính ứng dụng thực tiễn vào trading rất cao. Việc áp dụng nó thật ra là hành động đi xác định độ mạnh yếu của mỗi đồng tiền so với...
Lưu đồ chi tiết cấu trúc các mô hình sóng ( Phần nâng cao). Mô hình sóng Zigzag (ZZ)* Sóng B là mô hình tam giác* Sóng B là mô hình Flat* Sóng B là mô hình Irregular* Sóng B là mô hình Double Three Mô hình...
Tỷ lệ fibo- Trong mô hình sóng điều chỉnh elliott wave ( Phần nâng cao). Sóng A:Sau mô hình Diagonal Triangle trong sóng thứ 5 thì sóng A hồi về sóng 2 của mô hình Diagonal Triangle này. Khi sóng A là một phần của mô hình Triangle, sóng...
Tỷ lệ Fibo- Trong sóng chủ elliott wave ( Phần nâng cao). Sóng 1:Sóng 1, một dao động giá mới khởi đầu một chuỗi sóng chủ, có xu hướng dừng tại chân của quá trình điều chỉnh trước đó, thường là sóng B. Như vậy sóng 1 thường...
Elliott wave- Các sóng điều chỉnh ( phần nâng cao). Các dao động ngược xu hướng chính được gọi là sóng điều chỉnh. Đôi khi chúng được nhắc đến như là giai đoạn tích lũy, điều chỉnh và được đánh dấu tên sóng theo ký tự chữ cái.2. Việc...
Elliott wave- Các sóng chủ ( phần nâng cao). Biến thể sóng mở rộng (Extension) có thể xuất hiện ở một trong các sóng chủ. Sóng mở rộng là dao động kéo dài vượt ra ngoài quy mô khi so sánh với các sóng chủ khác. Các sóng mở...
Elliott wave - Các khái niệm cơ bản ( Phần nâng cao). Một dao động lớn đi theo mô hình 5 sóng, theo sau đó là cả chuỗi sóng được điều chỉnh bởi một mô hình 3 sóng theo hướng ngược lại (như hình minh họa ở trên).2. Các...
Kênh giá trong lý thuyết elliott wave.PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP VẼ KÊNH GIÁ VÀ KẾT HỢP TỶ LỆ FIBONACCI TRONG LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTTPhương pháp vẽ kênh giá vận dụng trong lý thuyết sóng ElliottI. Giới thiệu khái quát:Vẽ kênh giá là phương pháp quan trọng không chỉ quyết...