Hướng dẫn mở tài khoản ở broker XM mới nhất 2021. XM thành lập năm 2009 với website xm.com dưới sự quản lý của XM Global Limited, có văn phòng chính tại No. 5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A, được cấp phép hợp pháp. 1. IFSC (International Financial Services Commission) tại quốc gia Belize,...