Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Giá cắt Kijun sen

0
1331

Trade with Top Brokers

Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Giá cắt Kijun sen.

Giá cắt Kijun Sen

Chiến thuật này khá uy lực và tin cậy. Nó có thể dùng ở mọi khung thời gian nhưng ít tin cậy ở khung thời gian nhỏ hơn. Tín hiệu vào lệnh xuất hiện khi giá cắt Kijun Sen. Nếu cắt từ dưới lên thì đó là tín hiệu tăng giá, cắt từ trên xuống là tín hiệu giảm giá. Dĩ nhiên, giống với các chiến thuật Ichimoku khác, tín hiệu này cần được đánh giá trong bức tranh Ichimoku toàn cảnh trước khi vào lệnh.

GIAO DỊCH FOREX VỚI BROKER HOTFOREX

Tín hiệu cắt Kijun Sen MẠNH

– BUY khi cắt trên mây Kumo– SELL khi cắt dưới mây Kumo

Tín hiệu cắt Kijun Sen TRUNG BÌNH

– BUY khi cắt trong mây Kumo– SELL khi cắt trong mây Kumo

Tín hiệu cắt Kijun Sen YẾU

– BUY khi cắt dưới mây Kumo– SELL khi cắt trên mây Kumo

Có thể xem xét Chikou Span để tăng độ tin cậy tương tự như đối với chiến thuật Tenkan Sen cắt Kijun Sen.

Ví dụ

GIA CAT KIJUN 2.

Giá cắt lên Kijun Sen tại A nhưng nằm dưới mây Kumo nên tín hiệu yếu. Tại B, giá nằm trên mây Kumo đồng thời Tenkan Sen cũng cắt Kijun Sen nên tín hiệu mạnh. BUY và stoploss dưới Kijun Sen 10pips. Tại C, giá cắt xuống Kijun Sen nên thoát lệnh.

GIAO DỊCH VỚI BROKER FXPRO.

Mời các bạn tham gia Kênh Telegram của blog ngoại hối để nhận tin nóng sớm nhất.

>> https://t.me/blogngoaihoi <<

Những quyền lợi chỉ thành viên blog ngoại hối mới có khi mở tài khoản giao dịch Forex.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here