Biên bản họp FOMC tháng 1

0
338

Trade with Top Brokers

Biên bản họp FOMC tháng 1.

Thông tin nhận được kể từ khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang họp vào tháng 12 cho thấy thị trường lao động đã tiếp tục tăng cường và hoạt động kinh tế đang tăng lên ở mức ổn định. Trung bình, việc làm đã tăng mạnh, trong những tháng gần đây và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp. Chi tiêu hộ gia đình đã tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi tăng trưởng đầu tư kinh doanh cố định đã điều tiết từ tốc độ nhanh chóng của nó vào đầu năm ngoái. Trên cơ sở 12 tháng, cả lạm phát và lạm phát chung cho các mặt hàng không phải là thực phẩm và năng lượng vẫn ở mức gần 2%. Mặc dù các biện pháp bù đắp lạm phát dựa trên thị trường đã giảm xuống trong những tháng gần đây, các biện pháp dựa trên khảo sát về kỳ vọng lạm phát dài hạn ít thay đổi.

Phù hợp với nhiệm vụ theo luật định của mình, Ủy ban tìm cách thúc đẩy việc làm tối đa và ổn định giá cả. Để hỗ trợ cho các mục tiêu này, Ủy ban đã quyết định duy trì phạm vi mục tiêu cho tỷ lệ quỹ liên bang ở mức 2,25% đến 2,5%. Ủy ban tiếp tục xem việc mở rộng bền vững hoạt động kinh tế, điều kiện thị trường lao động mạnh mẽ và lạm phát gần mục tiêu 2% đối xứng của Ủy ban là kết quả khả dĩ nhất. Trong bối cảnh phát triển kinh tế và tài chính toàn cầu và áp lực lạm phát bị tắt, Ủy ban sẽ kiên nhẫn vì nó xác định những điều chỉnh trong tương lai đối với phạm vi mục tiêu cho tỷ lệ quỹ liên bang có thể phù hợp để hỗ trợ những kết quả này.

Khi xác định thời điểm và quy mô điều chỉnh trong tương lai đối với phạm vi mục tiêu cho tỷ lệ quỹ liên bang, Ủy ban sẽ đánh giá các điều kiện kinh tế đã thực hiện và dự kiến ​​liên quan đến mục tiêu việc làm tối đa và mục tiêu lạm phát 2% đối xứng. Đánh giá này sẽ tính đến một loạt các thông tin, bao gồm các biện pháp về điều kiện thị trường lao động, các chỉ số về áp lực lạm phát và kỳ vọng lạm phát, và bài đọc về sự phát triển tài chính và quốc tế.

Bỏ phiếu cho hành động chính sách tiền tệ của FOMC là: Jerome H. Powell, Chủ tịch; John C. Williams, Phó Chủ tịch; Michelle W. Bowman; Lael Brainard; James Bullard; Richard H. Clarida; Charles L. Evans; Esther L. George; Randal K. Quarles; và Eric S. Rosengren.

Kết luận

Fed để lại lãi suất quỹ liên bang không đổi ở mức 2,25-2,50% như dự kiến ​​rộng rãi. Thay đổi quan trọng nhất trong tuyên bố là Fed đã bỏ ngôn ngữ mà một số sự gia tăng dần dần trong phạm vi mục tiêu cho tỷ lệ quỹ liên bang sẽ nhất quán

Thay vào đó, Fed hiện cho biết, Ủy ban sẽ kiên nhẫn vì nó xác định những điều chỉnh trong tương lai đối với phạm vi mục tiêu cho tỷ lệ quỹ liên bang có thể là phù hợp.

Đó là một sự thay đổi khá quyết liệt và đồng đô la giảm mạnh sau khi phát hành.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here