Báo cáo COT Phần 1

0
1629

Trade with Top Brokers

Báo cáo COT Phần 1

Báo cáo COT là gì ?  Báo cáo COT (commitments of trader), trạng thái đầu tư của các nhà giao dịch là một báo cáo do hội đồng giao dịch hàng hoá tương lai mỹ ( CFTC) ban hành nhằm thống kê các trạng thái đầu tư của người tham gia thị trường ở các thị trường tương lai khác nhau.

Những thị trường tương lai này là những nơi người ta mua hoặc bán các loại hàng hoá như ngũ cốc, gia súc, cafe, cao su, vàng, bạc, kim loại cơ bản, và các thị trường này chủ yếu nằm tại chicago và new york ở mỹ.

Báo cáo COT được CFTC công bố :

– Thứ 6 hàng tuần.

– Phản ánh trạng thái đầu tư của các nhà giao dịch và ngày thứ 3 tuần trước đó.

– Cung cấp những thông tin giá trị về những thay đổi trong trạng thái giao dịch của nhiều loại nhà đầu tư khác nhau.

  • Non commerical ( Large Spec) : Các nhà đầu cơ lớn ( các trạng thái phi thương mại)
  • Commercial : Các quỹ đầu tư phòng hộ ( các trạng thái thương mại)
  • Non Reportable ( Small Spec) : Các nhà đầu cơ nhỏ ( các trạng thái chưa thể báo cáo)

Báo cáo COT Phần 1
Báo cáo COT gold

Báo cáo COT thống kê các trạng thái mở của hơn 20 nhà giao dịch. Nhìn chung báo cáo này có thể giúp quyết định một xu hướng có thể tiếp tục hay sắp kết thúc. Các trạng thái mua và bán được tính toán dựa theo sự thay đổi từ những trạng thái giao dịch từ tuần trước.

===> Nhiều nhà đầu cơ sử dụng báo cáo COT để giúp họ quyết định nên vào trạng thái mua hay bán. Có một thuyết cho rằng các nhà đầu cơ nhỏ nhìn chung sai lầm và trạng thái tốt nhất là đi ngược với trạng thái ròng chưa thể báo cáo. Một thuyết khác cho rằng các nhà giao dịch thương mại hiểu rõ thị trường nhất ==> đi theo họ cho cơ hội lợi nhuận cao.

exness banner 16 optimized

Để xem và phân tích chart báo cáo COT :http://goo.gl/YrUWdJ

Xem tiếp báo cáo COT P2 : http://goo.gl/31PA7w

Nguồn : Blog ngoại hối