Tìm hiểu về Bảng lương ADP

0
3904

Trade with Top Brokers

Tìm hiểu về Bảng lương ADP

ADP Non-Farm Employment Change – Chỉ số này được mỹ công bố vào 20h15 hôm nay – ngày 4/3/2015 – Và tin này được xếp vào hàng quan trọng trong lịch sử công bố thông tin của mỹ.

ADP la giChỉ số này do tổ chức ADP ( Automatic Data Processing) thực hiện thông qua việc phân tích 400.000 khách hàng mà họ cung cấp dịch vụ. Chỉ số đo lường người lao động có việc vào tháng trước, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp và chính phủ.

Sở dĩ chỉ số này quan trọng vì nó được công bố trước 2 ngày so với bảng lương Nonfarm của chính phủ. Nhìn chung chỉ số này vẫn có sai biệt so với bảng lương Nonfarm, tuy nhiên, nó vẫn được dùng để dự đoán cho Nonfarm. Nói cách khác, đây là chỉ số của “ Tư nhân”.

Việc làm luôn là vấn đề nóng bỏng của mỗi quốc gia. Tăng trưởng việc làm sẽ giúp tăng trưởng tiêu dùng, từ đó kéo theo tăng trưởng của quốc gia. Các chỉ số về việc làm luôn nhận được sự quan tâm từ thị trường tài chính.

Dự đoán của các chuyên gia cho kỳ này là 219k , tăng hơn so với thực tế kỳ trước là 213k. Các bạn có thể theo dõi chỉ số này : tại đây.

Bảng lương ADP
Bảng lương ADP

Vậy giao dịch thế nào với bảng lương ADP ?

– Số liệu thực tế > dự báo : USD tăng, Vàng và các đồng ngược USD sẽ giảm.

– Số liệu thực tế < dự báo : USD giảm, vàng và các đồng ngược USD sẽ tăng.