3 Bước trong giao dịch mô hình giá Harmonic

0
875

Trade with Top Brokers

3 Bước trong giao dịch mô hình giá Harmonic.

Như bạn có thể đoán ra, lợi nhuận trong giao dịch mô hình giá Harmonic phụ thuộc vào việc bạn có thể xác định được mô hình hoàn hảo và mua hoặc bán khi nó hoàn thành.
Đây là ba bước cơ bản trong việc xác định mô hình giá Harmonic :
  1. Bước1: Định vị một mô hình giá Harmonic tiềm năng.
  2. Bước 2: Đo lường mô hình giá Harmonic tiềm năng.
  3. Bước 3: Mua hoặc bán khi các mô hình giá Harmonic hoàn thành.
Bằng cách làm theo 3 bước cơ bản, bạn có thể tìm thấy hệ thống có xác suất giao dịch thành công cao, điều có thể mang lại cho bạn một lợi nhuận tuyệt vời. Hãy xem quy trình này trong thực tế như thế nào nhé!
Bước 1: Định vị một mô hình giá Harmonic tiềm nằng
1234
Xem kìa, đó có vẻ là một mô hình giá Harmonic tiềm năng! Vào thời điểm này, chúng ta không chắc đó là dạng mô hình nào. Nó giống three-drive nhưng cũng có thể là mô hình Dơi, hoặc Cua, …
Bước 2: Đo lường mô hình giá Harmonic tiềm năng
Sử dụng công cụ Fibonacci, một cây bút và 1 mảnh giấy, để liệt kê những quan sát của chúng ta.
  1. Đường BC ở mức thoái lui 0.618 của AB.
  2. Đường CD ở mức mở rộng 1.272 của BC.
  3. Độ dài của AB gần bằng với độ dài CD.
Mô hình này đủ tiêu chuẩn của một mô hình giá tăng ABCD, với tín hiệu mua mạnh.
Bước 3: Mua hoặc bán khi mô hình giá Harmonic hoàn thành
Một khi mô hình đã được hoàn thành, tất cả cái bạn phải làm là hướng ứng với lệnh mua hoặc bán.
Ở trong trường hợp này, bạn nên mua tại điểm D, là mức 1.272 của Fibonacci mở rộng đường CB, và đặt điểm cắt lỗ vài pips bên dưới giá vào lệnh của bạn.
Nó thực sự dễ dàng vậy sao? – Không hẳn. Vấn đề của mô hình giá Harmonic là rất khó để nhận biết. Điểm quan trọng nhất là bạn cần tinh mắt để phát hiện các mô hình giá Harmonic và giữ kiên nhẫn tránh tham gia thị trường trước khi mô hình được hoàn thành.